Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cr.ภาพ/สยามกมล
#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ