Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วย หัวใจ" ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำห้วยคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง 
โดยมีเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนราชการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน และกลุ่มจิตอาสา ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายความดีเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพิธีพระบรมราชาภิเษกและเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้จัดข้าวกล่องและน้ำดื่ม ร่วมสนับสนุนผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อรับประทานโดยทั่วกัน...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ