Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัย เจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ เซินกา ในช่วงเดือน ก.ค.2560 ที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน จำนวน 16 ชุมชน 402 ครอบครัว เทศบาลจึงได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและได้ดำเนินการขอรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลฯได้พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนในครั้งนี้ได้ให้การช่วยเหลือเป็นค่าเครื่องอุปโภค เครื่องมือประกอบอาชีพ และเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นต่อครอบครัว ณ อาคารห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 ชั้น 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Cr.ภาพ/ขนิษฐวดี ,พลอยฐิชาภรณ์ ,ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ