Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

01

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาและกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร.ร.ในสังกัดเทศบาล เพื่อเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ข่าว:พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ