Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำพนักงานเทศบาลครอุบลราชธานี ในฐานะคณะกรรมออกตรวจอาคาร และตรวจสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ออกตรวจหอพักสถานศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามกฏระเบียบที่กฏหมายกำหนด ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ