Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) คณะอสม.ในพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

Cr.ข้อมูล/ภาพ คุณกิตติยา , สิริยากร
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ