Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจให้กับผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญ – สนามกีฬากลาง บ้านเลขที่ 25/1 ชยางกูร 12.1

2

3

4

5

Cr.ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ