Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “โครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation )และใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator)” ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นอีกต่อไป...

2

3

4

Cr.ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ