Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ, นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหารงาน, เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องเเละน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ณ
1.สำนักงานประกันสังคม
2.ห้วยม่วง (ชุมชนวังแดง)
3.บ่อบำบัด
4.ศูนย์บริการสาธารณสุข04

2

3

4

5

6

Pr07: ข่าว :จันทนิภา
ภาพ: จันทนิภา/วัชราภรณ์/ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ