Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันจัดวิ่งการกุศลเพื่อนำรายได้สมทบและช่วยเหลือ เป็นการรวมน้ำใจสู่พี่น้องประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาลได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนร่วมงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ภาพ / ข่าว pr01 ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ