Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครุอุบลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ศักดิ์ ส่งมอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ให้กับผู้แทนจากกรมทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 23 และเพจอุบลวันนี้ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูทำความสะอาดช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด...

2

3

4

5

6

7

#DTKSaveubon

cr.คุณลูกน้ำ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ