Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ทุกวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.00 น. ชาวต่างชาติจะมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่ชาวอุบลมีต่อบรรพบุรุษของเขา โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเป็นกิจกรรม"วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี" โดยจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมวางพวงมาลาร่วมกับชาวต่างชาติด้วย
สำหรับในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งมีกำหนดการดังนี้... เวลา 08.30 น. ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา 09.30 น. เชิญธงชาติทั้ง 8 ธงชาติขึ้นสู่ยอด
พิธีวางพวงมาลา ทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิ ตัวแทนจากภาครัฐ-เอกชน เวลา 10.45 น. ผู้แทนชาวต่างประเทศ ดำเนินการตามขั้นตอนสากล วางพวงมาลา อ่านสารสดุดี และกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานี ผู้มีพระคุณต่อเชลยศึก
เวลา 11.03 น. ประธานในพิธีร่วมกับผู้แทนชาวต่างประเทศ จุดตะเกียงสันติภาพ ร่วมร้องเพลงและบันทึกภาพกับผู้แทนชาวต่างชาติ /เสร็จพิธี

เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญร่วมพิธีวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ในวันที่ 11 พ.ย. 62 ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
ภาพประกอบจากงานรำลึกแห่งความดีชาวอุบลฯปี 2561
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด่วน 045-245500 หรือ 199