Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) ร่วมกับอสม.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อถามไถ่เรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ และแนะนำขั้นตอนการกายภาพเบื้องต้น เพื่อให้ท่านมีสุขภาพที่ดียิ่งๆขึ้น...

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ