Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานงานเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ ”มาตราการทางกฎหมาย สร้างหลักประกันความปลอดภัยบนท้องถนน” ณ ศูนย์รับรายงานตัว วัดทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ