Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดวันเอดส์โลก และเยี่ยมชมให้กำลังใจ ซุ้มนิทรรศการของเทศบาลนครอุบลฯ ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ หมอหนิง,ชาญชัย

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ