Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น.ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูปเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนองค์กรภาครัฐ-เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13

 13

 14

 15

 16

 17

18

19

20

21

Pr.04 ขนิษฐวดี ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ