Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562
โดยร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำมูล ด้านหลังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีถึงวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pr.04 ขนิษฐวดี
ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
และขอบคุณเจ้าของทุกภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ