Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (หลังศาลากลางจังหวัด)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ