Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อร่วมปรึกษาหารือเเละรับทราบความก้าวหน้าทางพัฒนาการของนักเรียนเเละเเนวทางปรับปรุงแก้ไขเเละส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ
หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

6

Pr03:ภาพ/ข่าว ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ