Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 -22 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านทางสาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ