Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมนันทนาการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ...

2

3

4

Cr.ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ