Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฉลองปีใหม่ 2563 ซึ่งจัดโดยชาวชุมชนท่าวังหิน เพื่อเป็นการทำบุญกลางบ้าน และตลาดท่าวังหิน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลาท่าน้ำ ตลาดท่าวังหิน

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ