Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมลงพื้นที่ชุมชนหลังบ่อบำบัดน้ำเสีย และชุมชนวัดโรมันคาทอลิก เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

2

3

4

5

6

 

Cr.ภาพ : คุณศยามกมล
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ