Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) และอสม.ในพื้นที่ ออกเยี่ยมให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ