Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าแสนอุดม และตัวแทนอสม. ชุมชนร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธาณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199