Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสี่แยกจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิด “โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย” เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในวันนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล