Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วม “กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำความดี สร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดอง ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ