Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ #โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง
และการดำเนินการ #โครงการปรับปรุงถนนคสล.และระบบระบายน้ำ ชอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1

2

3

4

5

6

7

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชากา