Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือประชาชน ได้เฝ้าระวัง รักษาสุขอนามัยส่วนตัว เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยการ กินร้อน ช้อนส่วนตัว หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยและรักษาสุขภาพ

Cr.หัวหน้าพิศาล
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ