Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ในการนี้นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี คณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และ ข้าวสารจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 

สำหรับการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 1,821 ราย โดยกำหนดจุดรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 4 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
จุดที่ 2 ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
จุดที่ 3 ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
จุดที่ 4 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี กล่าวพบปะและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นายประชา กิจตรงศิริ กล่าวพบปะและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กล่าวพบปะและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

หากท่านใดไม่สามารถมารับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 สามารถติดต่อขอรับได้ที่...สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากกลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 นี้เท่านั้น โทร 045-344635-7

สำหรับผู้ไม่มีรายชื่อในบัญชีหรือไม่ได้รับบัตรนัดดังกล่าว คือ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย #หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-240680,045-241442

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pr.04 ขนิษฐวดี
ภาพโดยทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ..