Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะชมรมผู้สูงอายุ และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้าง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยการกินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย ณ ชมรมผู้สูงอายุหนองศาลา ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง และชมรมผู้สูงอายุก้านเหลือง2

2

3

4

5

6

7

8

9

"ครบรอบ ๘๕ ปี วันสถาปนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓"

Pr.07 จันทนิภา
Pr.06 ชาญชัย/ภาพ