Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ โต้รุ่งคุณภาพราชบุตร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณโต้รุ่งคุณภาพราชบุตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

17

#พกเจลล้างมือหน้ากากอนามัย
#กินร้อนช้อนส่วนตัว
#ปลอดภัยไร้COVID-19

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชนุวิทก์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ