Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ตาม ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง #สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นั้น
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดให้บริการเฉพาะการแจ้งเกิด การแจ้งตาย เท่านั้น...#หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 045-246060-3 ต่อ 104 ตามวัน เวลาราชการ

2

3

Cr.Graphic : พงศธร โชติมานนท์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ