Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชื่นชมภาคภูมิใจแทน ผู้ปกครอง คณะครูและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและเทศบาลนครอุบลฯ #ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอันดับที่ 8 ของจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

2

3

Cr.ผอ.ไพสิฐ ศรีสมุทร
Pr.07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ