Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมาย นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลฯ นายนเรศ ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าฝ่ายวรวิทย์ หลาทอง ลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีปัญหาน้ำระบายไม่ทันบริเวณคลองระบายน้ำมีเศษขยะเศษดินโคลนบริเวณวัชพืชขึ้นหนาแน่น โดยหลังจากได้ทราบถึงปัญหาแล้วจะได้นำข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cr.คุณพงษ์ศิริ
Pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ