Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนสหกรณ์ฉางข้าว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติถวายพระพรชัยมงคล โดยภายในงานมีชมรมผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Cr.ภาพ/คุณนพ
Pr.07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ