Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานโครงบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เเละสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ภายใต้ชื่อ "Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต " ณ อาคารป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
9
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
ภาพ/ข่าว Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ