Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 17 กันยายน 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม และอุปกรณ์ อาทิ เครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำ เตรียมเลื่อยยนต์ กรณีมีต้นไม้หักหรือโค่นล้ม เตรียมเครื่องมือจับสัตว์เลื้อยคลานหรือมีพิษ และให้เจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์เข้าศูนย์ ปภ.จังหวัด ทุก 3 ช.ม.
2
 
3
4
 
Cr.ภาพ/คุณสมชาย เดชะคำภู
Pr.07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ