Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหารพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมการประชุมในครั้งนี้
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
Cr.ภาพ/ชาญชัย
Pr.07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ