Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อ "เทคนิคซาวแว่นคัพ ครั้งที่ 6" ณ สนามโดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย และส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา ให้เยาวชนได้พัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไป

2

3

4

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ , สุธีลาพร และจิราภรณ์