Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อม นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากเทศบาลเมืองแจระแม และร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวสุพัตรา จัยสิน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม โอนย้าย มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
Pr.ขนิษฐวดี
ชนุวิทก์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ