Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
01
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมอบรมพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ โครงสร้างขององค์กร และสิทธิประโยชน์พื้นฐานของพนักงานจ้าง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุขกับประชาชน
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
Pr.กิตติยา
ข่าว:พิศาล ดีพร้อม
ภาพ:อลังการ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ