Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
001
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูปเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนองค์กรภาครัฐ-เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
Pr.ณัทนิษฐ์ หินนาค
ภาพ / ชินวัตร มิ่งขวัญ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ