Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
01
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางศิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 2 (หน่วยเลือกตั้งที่ 31-46 )
โดยการอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและข้อปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้รับทราบระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อพึงระวังในการปฎิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ การเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการตามวิถีใหม่ New Normal สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
02
 
03
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
Pr.ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ