Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

01

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางศิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการลดเเละคัดเเยกขยะมูลฝอย ณ เเหล่งกำเนิดอย่างถูกวิธี...

พร้อมทั้งต้อนรับพนักงานที่โอน (ย้าย) มาปฏิบัติหน้าที่เทศบาลนครอุบลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ

1.นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ย้ายมาจาก เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ..

2.นายวิระชัย หมั่นชัย มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนเเละบัตรปฏิบัติการ ย้ายมาจาก เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี...

 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
pr:03 ศุจิทรา
Cr.ภาพ ชนุวิกย์
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ