Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ line Official Account #เพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM หรือสแกน QR Code จากภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

Cr.ภาพ/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ