Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สวนสาธารณะหนองบัว ได้มีการปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง และ ก่อสร้างเทพื้นแอสฟัลท์หนา 0.04 ม. ทาสีตีเส้นครบวงรอบสวน ซึ่งได้มีการแยกทางจักรยานกับทางเดิน - ลู่วิ่ง ออกเป็น 2 ทาง เพื่อที่จะไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเดินออกกำลังกายและปั่นจักรยานในเส้นทางเดียวกัน

2
 
3
 
4
 
Cr.ภาพ สำนักการช่าง
Pr.วัชราภรณ์ บุญชิต
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ