Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชามุทิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ในการนี้ นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ด้วยเช่นกัน ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
Cr.ณัทนิษฐ์ หินนาค
Pr.ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ