Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลฯ ให้บริการประชาชนที่มาทำการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมให้คำแนะนำแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ณ กองสวัสดิการสังคม ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) #เปิดทำการตั้งเเต่เวลา08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ #เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
#ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
นครอุบลร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
Prศุจินทรา
Cr : ณัฐดนัย
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ