Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. #หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี เข้าดำเนินการล้างตลาดเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉีดพ่นยากำจัดแมลงและพาหะนำโรค วางกับดักหนู ณ ตลาดสดเทศบาล 2 และ ตลาดสดเทศบาล 3 เพื่อให้เป็นตลาดสดปลอดโรค ปลอดภัย
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
Cr.ภาพ หน.รัชนี อุทธสิงห์
Pr. ณัทนิษฐ์ หินนาค
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ